Historia
Hem | Nyheter | Bilder | Kartor | Historia| Älgjakt| Fiske| Länkar
  Undermenyer:
  Hur Frostvikens gräns drogs
  Sticka Björkvattentvantar
  Testa Björkvasskunskaperna
  Baka perkavring
  Mors stekta öring
  Evalds myltgröt

Björkvattnet är näst efter Frostviksbränna den äldsta byn i Frostviken.

Första nybyggaren; Hans Eriksson, flyttade 23 år gammal till Björkvattnet från Norge år 1754. 10 år senare hade Hans och hans fru Lisbeta och tre barn sju hus och ett båthus på sin gård, samt fem kor, 3 får, en häst och en get enligt det första nybyggessyneprotokollet.

Följande nybyggare; Aren Jönsson och Britta Andersdotter, flyttade tillsammans med fyra bar och piga och dräng till Björkvattnet 1755.

1842 beskattades hemmen i Björkvattnet för första gången, och ända t.o.m. slutet av 1800-talet härstammade Björkvassborna från Norge och talade Lidmål - en gammal norsk dialekt.

1894 var den första landsvägen klar till Björkvattnet, och gick via Skogen i Norge.

1917 fanns en skola på Lars Persagården, även om läroplanen endast innehåll vårtermin från februari till juni med skolgång varannan dag.

1921 omfattades Björkvattnet och resten av byarna runt Kvarnbergsvattnet av postgång.

1925 flyttades skolan till Näset. Vidare kostade en resa med ångbåten Gäddede från Gäddede - Bränna TOR 4 kr (99 kr med dagens penningvärde)

1931 bildades SSU i byn.

1934 uppfördes danspaviljong och samlingslokal. Dagpenning på den tiden uppgick till 2,50 kr (72 kr med dagens penningvärde). Samma år inleddes skogsavverkningar av skogsbolagen, och skogs- och flottningsförening bildades i byn till följd av den s.k. Flottarstriden, som bottnade i oenighet i skogsbolagens ersättning till arrendatorer. 1934 börjar även Arvid Rönnerfjäll sin affärsverksamhet i Flybacken.

1936 startade Lars Persa en affär. Kaffet kostade 2,10 kr/kg (59 kr/kg med dagens penningvärde) och osten 0,52 kr/kg (15 kr/kg i dagens penningvärde). Begreppet "Lars Persatur" myntades till följd av honom, och innebär än i dag en snabbvisit till någon.

1940 öppnades Konsum, med Arvid Rönnerfjäll som föreståndare. Omsättningen uppgick till 40-50 000 kr (högst respektabla 910 000-1 100 000 kr med dagens penningvärde). Inkassoföretag eller Kronofogdemyndighet fanns inte att tillgå, så obetalda skulder fick drivas in av Arvid själv. I samband med kriget intensifierades gränsbevakningen till och från Norge.

1941 började Levi Linde sin tjänst som postombud.

1943 flyttades skolan återigen - nu till Stor-Mårten.

1945 innebar äntligen slutet av andra världskriget och firades i byn. Pengar som kom in sattes i på bank i Norge. 128 personer bodde då i Björkvattnet.

1946 bildades skytteförening och arbetarkommun, med Olander Johansson respektive Arvid Rönnerfjäll som ordförande.

1949 får byn elektricitet, och ett embryo till byaförening bildades med John Lindberg som ordförande.

1951 inleds skolbespisning, med Betty Persson som värdinna.

1953 byggdes en ny skola, där K.G. Stadigh tjänstgjorde. Samma år uppfördes även Föreningshuset med hjälp av medel insamlade under fredsfirandet, och bidrag från Holmens Bruk och i form av otaliga dagsverken av frivilliga.

1960 driver Levi Linde en kioskverksamhet på Näset.

1965 läggs Konsum ned efter att i olika perioder de sista åren har drivits av Bojan Jönsson, Maj Martinsson och Kjerstin Rönnerfjäll.

1966 läggs även skolan ned till följd elevbrist.

1967 invigs den nya vägen till Gäddede.

1971 säljs Fjällgården till Svenska Kommunalarbetarförbundet och genomgår renovering.

1972 kopplas vägbelysning in i byn.

1977 öppnas en vävstuga och 1979 införs lantbrevbäring.

1980 renoveras Föreningshuset och återinvigs.

1981 införs s.k. Aktivitetskvällar på somrarna. 29 personer bodde i Björkvattnet då.

1982 byggs skolan om till vandrarhem.


Dammen vid Björkvattnets
utlopp******

Planering inför älgjakten

Hårda grabbar som Sigge,
Lars Linde, John Ingerhed m.fl.

Firande av 2:a
världskrigets slut

Ångbåten Gäddede
lägger till i Lövik

Tro det eller ej, men förr
såldes vykort av Storflyn

Hårt arbete vid Västbygget
inför vinterns utfodring av får

Västbygget och dess getter

Och även förr var söndags-
nöjet att ro i Nässbäcken

Per Johnsson vid
Brynberget******

Vägbygge i
Björkvattnet******

Föreningshusbyggare
******

Arvid på Konsum
******

Gamla huset
på Näset******

Sigvard på
traktorn******

Björkvattnet från
Sörsidan

Gäststugan hos Karl
Wiktor Persson*

Firande av de nya broarna
i Holmtjärnen***

Och Tore & Torsten
sluter upp i firandet***

Olander och hans Roy

Torsten, Irja och några
norskgrabbar idkar
solbad i Björkvattnet***

Svea och familjen Ådahl i
samma pastorala miljö**

Alla bröderna
Ingerhed****

Sune & Eivor bl.a.

Nöjesrodd uppför Nässbäcken

Tekla & Svea ute på
söndagstur med Olander

Rastning av ett par
fågelhundar under hösten

Björkvattnet från
Näset 1963*****

Näset*****

Kaffe och tilltugg
på Näset*****

Högertrafik långt
innan 1967!*****

Hus vid Näset*****

Levis kiosk*****

*=Foto av Sven Engdahl
**=Foto av Erik Ådahl kanske?
***=Foto av Irja Johansson
****=Foto av Ivar Sennvall
*****=Foto av Agneta Nyström
******=Foto från Evald Ingerhed