Fishing
Home | Seasons | Maps | History| Moose hunt| Fishing| Links & lodging
  Undermenyer:
  » Fiskeregler fiskekortsköpare
  » Karta över upplåtna vatten
  » Lösenordsskyddad sida
  » Frostvikens Sportfiskeklubb
  » Videoarkiv fiske
  » Fiskesnack
  » Sportfiskeforum

Björkvattnets fiskevårdsområde består dels av sjön Björkvattnet och åtta tjärnar. I vattnen finns nästan uteslutande öring och röding, samt ett mindre bestånd av bäckröding i sjön Björkvattnet och i en av tjärnarna. Såväl sommar och vinter är fisket gott.

Under vintern är som väntat den vanligast förekommande fångsten röding. Röding går att få även på sommaren, även om öring är mer vanligt. Fiskevårsområdet lämpar sig väl för både flugfiske, mete och fiske med spinnare eller wobbler, med eller utan båt. Båtar går att hyra i byn (se länksidan till Björkvattnets vandrarhem). Tillgängligheten till sjön Björkvattnet är utmärkt för barnfamiljer, och Holmtjärnen är väl lämpad för rörelsehindrade eftersom den ligger intill landsvägen. Sex av tjärnarna ligger dock mellan 1-4 km från närmaste väg, vilket är lämpligt fjällvandrare eller sportfiskare som föredrar vistelser i den tysta vildmarken. Björkvattnet har dessutom ett utomordentligt tätt bestånd av älg och annat vilt, så chanserna är goda att stöta på detta i vandringar till tjärnarna. Leder går till alla tjärnar utom en.